Website is weer actief.

Het boek "knaapje" 

knaapje, eigendom van Meesteres Aina

 

Inhoudsopgave

Inleiding

Het begin

1.  Meesteres Aina heeft een minnaar

2.  Een weekend alleen en aan de ketting

3.  De rit naar het hotel

4.  De eerste avond

5.  Zaterdag

6.  Het kamermeisje

7.  Glurende Peter

8.  Naar huis

9.  Kennismaken met Sam

10.  Pijn of genot

11.  Ervaren

12.  Met collar naar restaurant

13.  Kijken

14.  Mèra

15.  Nacht in de schuur

16.  Slot

 

Eerste druk, 2011 Copyright © 2011 Darlon Varadan, Uitgave in eigen beheer  
Ontwerp cover: Darlon Varadan  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. 

 

Inleiding