Website is weer actief.

Regels voor knaapje

Aanspreken
 • Meesteres Aina dient aangesproken te worden op de volgende wijze,
  • Met familie of vrienden: Schat.
  • In openbare gelegenheden: Aina.
  • In gezelschap van andere BDSM'ers: Meesteres of Meesteres Aina.
 • knaapje zal Meesteres Aina nooit onderbreken indien Zij in gesprek of aan het woord is.
 • Indien knaapje iets aan Meesteres Aina wil zeggen of vragen zal knaapje met gebogen hoofd, Meesteres, Aina of schat zeggen.

 

Dominantie
 • Meesteres Aina is de enige Meesteres aan wie knaapje verantwoording en onderdanigheid verplicht is.
 • Meesteres Aina heeft het recht tot uitbreiding van Haar slavenstal. Zij bepaalt dan in deze hiërarchie waar knaapje geclassificeerd is.
 • Indien Meesteres gebruik wenst te maken van een minnaar zal knaapje daarin berusten en zal hij ook ten dienste staan aan de minnaar van Meesteres Aina.

 

Eigendom
 • knaapje is eigendom van Meesteres Aina.
 • Besluit Meesteres om knaapje op enige wijze over te dragen aan iemand anders is dit de keuze van Meesteres Aina en zal knaapje hieraan gehoor geven. Hierdoor zal het primair eigendomsrecht van Meesteres Aina niet komen te vervallen.
 • Alle middelen ten behoeve van de relatie, Meesteres Aina en knaapje zijn en blijven te allen tijde eigendom van Meesteres Aina.

 

Kuisheid
 • knaapje is altijd gekuist door middel van de Domus Verpa.
 • De Domus Verpa zal  voorzien zijn van spikes, dit kunnen de korte nacht spikes zijn of de langere dag spikes.
 • Indien zonder kuisheidsgordel is het knaapje ten strengste verboden zonder toestemming van Meesteres Aina met het lid te spelen of klaar te komen.
 • Klaarkomen mag alleen met toestemming van Meesteres Aina en in Haar bijzijn op de door Haar gestelde wijze.
 • Het vrijgekomen vocht en of zaad dient altijd oraal door knaapje opgeruimd te worden ongeacht de deponeer locatie tenzij Meesteres Aina anders beslist.
 • Op gezette dagen zal de Domus Verpa onder auspiciën van Meesteres Aina afgedaan en gereinigd worden.
 • De cockring dient te allen tijde gedragen te worden, is deze zonder kooi dan zullen de slotdelen verwijderd zijn van de cockring.

 

Gebed
Meesteres Aina, Meesteres die ik dien,
Uw macht zal ik erkennen.
Uw naam zal ik eerbiedigen,
Uw lichaam zal ik aanbidden,
Uw blik zal ik volgen,
Uw stem zal ik gehoorzamen,
Uw hand zal mij leiden,
Uw voet is mijn kussen.
 
Meesteres Aina, Meesteres die ik dien,
U bent de wijsheid,
U bent rechtschapen,
U bent de zelfbeheersing,
U bent de kracht,
U bent het geloof,
U bent de hoop,
U bent de liefde.
 
Meesteres Aina, Meesteres die ik dien,
Dank U,
Dank U,
Dank U,
Dank U,
Dank U,
Dank U,
Dank U, Meesteres Aina, Meesteres die ik dien.
 
 

Noot van Meesteres Aina

 • Dit is een deel van de regels welke Ik wil delen met de bezoekers van deze site.
 • De overige regels blijven vooralsnog alleen beschikbaar voor Mij en knaapje.
 • Voor alle regels geldt zeer uitdrukkelijk dat de privé situatie leidend is.